Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2013

Betrayed
8136 dcf0
Reposted fromIriss Iriss viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

February 19 2013

Betrayed
5451 66a1
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir

February 14 2013

Betrayed

February 10 2013

Betrayed
7608 4d83
Reposted frompani-na-m pani-na-m viamefir mefir

February 02 2013

3823 35d3

January 26 2013

Betrayed
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viamefir mefir
Betrayed
1257 6944
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamefir mefir
Betrayed
Miłość, sen i śmierć nadchodzą pomału. Schwyć mnie za włosy i mocno pocałuj.
Reposted fromeliza69 eliza69 viamefir mefir

January 25 2013

Betrayed
3850 0dac
Reposted fromrezaplus rezaplus viakomplikacja komplikacja
Betrayed
Oni nie potrzebowali nic więcej. Patrząc sobie w oczy mieli wszystko.
— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir
Betrayed
4251 d4d9
Reposted fromhysteria2211 hysteria2211 viamefir mefir
Betrayed
9445 da23

błędy są dowodem na to, że się starasz.


Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viamefir mefir
Betrayed
3618 f836
Reposted frompsychoviolet psychoviolet viamefir mefir
Betrayed
Betrayed
Źrenica rozszerza się nawet o 45 %, kiedy patrzysz na kogoś, kogo kochasz.
Betrayed
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— 'Tam gdzie Ty' Jodi Picoult
7434 73db

yinbaby:

A long drive to nowhere sounds so nice right now.

Betrayed
‎"Wybierz faceta, który będzie rozmazywał twoją szminkę a nie tusz do rzęs."
— bardzo,bardzo stara znajoma.
Reposted fromkinimini kinimini viakomplikacja komplikacja
Betrayed
6500 e39d
Reposted frompesy pesy viamefir mefir

January 24 2013

Betrayed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl